< wstecz / vissza

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Od wielu już lat 1 sierpnia o godz. 17, czyli godz. „W” spotykają się delegacje różnych organizacji polonijnych i samorządów polskich na cmentarzu alianckim w Solymár koło Budapesztu, gdzie spoczywają prochy polskich lotników, spieszących z Włoch wraz z siłami RAF-u na pomoc walczącej Warszawie, a zestrzelonych nad Węgrami. W tegorocznych uroczystościach w 70. rocznicę wybuchu Powstania zorganizowanych tradycyjnie już z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema , przy wparciu finansowym Samorządu Narodowości Polskiej XIII. dzielnicy, wzięli udział poza organizatorami,, również przedstawiciele Ambasady RP na Węgrzech z charge de affairs Michałem Andrukonisem wraz Małżonką na czele, szefem kancelarii wicepremiera Węgier, panem Zoltánem Csallóközi, rzecznikiem narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier i przewodniczącą OSP, dr. Haliną Csúcs Lászlóné, przedstawiciele budapeszteńskich dzeilnicowych samorządów i Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. Św. Wojciecha oraz osoby prywatne. Nasz Samorząd reprezentowała przewodnicząca Alicja Nagy i radna Maryla Filó.

Wartę honorową przy kamiennym krzyżu pełnili członkowie Rakonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego. Uczestnicy uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć poległych powstańców, odśpiewany został polski hymn narodowy, a ks. Proboszcz, Karol Kozłowski odmówił modlitwę, po czym zapalone zostały znicze znicze i na 37 grobach polskich lotników położono białe czerwone kwiaty, pod krzyżem natomiast wieńce.

10 sierpnia po Mszy św. w Polskim Kościele w Domu Polskim odbyła się uroczystość związana z Powstaniem Warszawskim: prezentacja właśnie co wydanej przy Oficynę Wadawniczą „ Rytm” książki opartej na pamiętniku Janiny Mikoleit-Kőszeghy „Między życiem i śmiercią”, opracowanej i zredagowanej przez Krystynę Łubczyk. Książkę w zastępstwie żony przenetował były ambasador RP na Węgrzech, Grzegorz Łubczyk, będący również autorem jednego z rozdziałów książki, który też opowiedział o swych spotkaniach z panią Janiną i o tym, jak to się stało, iż ofiarowała ona Państwu Łubczykiom swój pamiętnik.

Spotkanie z Grzegorzem Łubczykiem i prezentację książki poprzedził występ zespołu „Cosa Polska”, ktśry wykonał piosenki z czasów Powstania i II. wojny.

Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Katolików Polskich p.w. Św. Wojciecha, Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech oraz Samorząd Narodowości Polskiej XIII. dzielnicy Budapesztu.

(akorn)

< wstecz / vissza