< wstecz / vissza

Do trzech razy sztuka….

Wieczór klubowy w Domu Narodowości – siedzibie Samorządu     Narodowości Polskiej XIII. dzielnicy Budapesztu –  wykład historyczny dr. Imre Molnára „Zycie i działalność polityczna Jánosa Eszterházyego”

Sława zobowiązuje, o czym już niejednokrotnie mogli się przekonać przzedstawiciele Samorządu Narodowości Polskiej XIII. Dzielnicy Budapesztu ze swą przewodniczącą, Alicją Nagy.

Na imprezy tutaj organizowane chętnie przybywają nasi rodacy i liczni przyjaciele z różnych dzielnic stolicy. Wiedzą, że zawsze są tu nadzwyczaj mile witani, a co najważniejsze, że każde spotkanie jest poświęcone jakiejś pięknej karcie dotyczącej wielowiekowej już  przyjaźni polsko-węgierskiej.

Ostatni wieczór klubowy 5 lutego, mimo że był z przyczyn ważnych przekłdany az dwukrotnie, poświęcony był wspaniałemu politykowi- martylologowi węgierskiemu z Górnych Węgier (obecnie Słowacji), ale pochodzącemu  z jednego z najznakomitszych węgierskich rodów arystokratycznych–  hrabiemu Jánosowi Eszterházyemu, którego matką była Elżbieta Tarnowska, córka hrabiego Tarnowskiego, znakomitego historyka literatury i rektora Uniwersytetu Jaguellońskiego.

Autorem niezwykle wzruszającego  i obszernego wykładu o tak wybitnej postaci, jaką był hrabia János Eszterházy, na dodatek wygłoszonego zarówno w języku polskim , gdyż było to w ramach Klubu Polskiego, ale i w węgierskim dla tych, którzy nie wszystko byliby w stanie zrozumieć, był  historyk dr. Imre Molnár, autor książek o jego życiu i martyrologicznej śmierci w więzieniu w Mirov 8 marca 1957 r. w wieku 56 lat.. Swój niezwykle ciekawy wykład wzbogacił licznymi zdjęciami  przedstawionymi na komputerze z pendriva.

Polski prezydent Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie 209 marca wysokim polskim odznaczeniem  Polonia Restituta  m.in za ogromną pomoc Polakom, uciekającym na Węgry z okupowanej Polski, osobiście przewożąc gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

W maju ubiegłego roku w Ogrodzie Kasztanowym w XII dzielnicy Budapesztu został odsłonięty pomnik Jánosa Eszterházyego, autorstwa rzeźbiarza ze Słowacji, członka Węgierskiej Akademii Sztuki, Jánosa Nagya.

Spotkanie w siedzibie Samorządu zakończyła bardzo ożywiona dyskusja , a że był to pierwszy w tym roku Klub Polski drobny poczęstunek polskich smaków.

(akor)

< wstecz / vissza